การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาไม่มีผลต่อการมีลูกอีกในอนาคต  แต่ถ้าหากคุณไม่ต้องการจะตั้งครรภ์ คุณจะต้องเริ่มใช้การคุมกำเนิดทันทีก่อนการมีเพศสัมพันธ์