3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลคลองตัน

โรงพยาบาลคลองตัน เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไป เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม.โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา อาทิ

1. สาขาอายุรกรรม
2. สาขากุมารเวช
3. สาขาสูตินรีเวช (แผนกวางแผนครอบครัว)                      
4. สาขาศัลยกรรมทั่วไป

  1. เพื่อดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป ขนาด 30 เตียง
  2. ให้บริการตรวจรักษาโรคตามหลักวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  3. ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกระดับ โดยคิดค่าบริการตรวจรักษาอย่างเป็นธรรม
  4. ประสานงานตรวจรักษา 

ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลฟื้นฟูด้วยมาตฐานโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยบุคคลากร สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย พึงพอใจและมีการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชน