3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Package ตรวจสุขภาพ

เริ่มต้นสุขภาพดี  เริ่มที่โรงพยาบาลคลองตัน
บริการตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลคลองตัน เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไป เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม.โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพเวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

ตรวจสุขภาพ
ลูกค้าบุคคลทั่วไป

โรงพยาบาลคลองตันให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป ในเวลา 8.00 น. - 17.00 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยลูกค้าสามารถรับการตรวจแบบ Walk-in โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้า

ตรวจสุขภาพ
ลูกค้าองค์กร

โรงพยาบาลคลองตันให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่สำหรับลูกค้าองค์กร โดยมีทีมบริการเคลื่อนที่ให้บริการยังสำนักงานของคุณ  นอกจากนี้ ยังมี Package ตรวจสุขภาพที่หลากหลายเพื่อรองรับธุรกิจของคุณ

ราคาตรวจสุขภาพ

สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป
1,350.-
BASIC PACKAGE
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Exam (PE)
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray Digital)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL)
ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจปัสสาวะะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
วัดความดันโลหิต ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
Creatinine
Anti HAV IgG
Anti HIV
Amphetamine
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
HBsAg
ค่าบริการอื่น ๆ
2,565.-
SPECIAL PACKAGE
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Exam (PE)
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray Digital)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL)
ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจปัสสาวะะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
วัดความดันโลหิต ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
Creatinine
Anti HAV IgG
Anti HIV
Amphetamine
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
HBsAg
ค่าบริการอื่น ๆ
ขั้นตอนการเตรียมตัวการตรวจสุขภาพ
  • Package ตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป  สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น

  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (โดยสามารถดื่มน้ำเปล่าได้)

  • ลูกค้าสามารถ Walk-in เพื่อเข้ารับบริการได้ หรือนัดหมายเพื่อล่วงหน้าได้ที่ 02-319-2101 ต่อ 107 

  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายขาย

081-750-5175 – คุณสุนิสา
098-848-7044 – คุณวาสนา
086-882-4763 – คุณไชยา
085-148-9114 – คุณนัยนา
094-447-9644 – คุณจิตติมา
หรือ 02-319-2101-5 ต่อ 124
Email : info@klongtun-hospital.com