3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

ป้องกันการตั้งครรภ์ หลังมีเพศสัมพันธ์ โดยแพทย์ ภายใน 7 วัน

ลืมใส่ถุงยางอนามัย ลืมกินยาคุมฉุกเฉินภายใน 72 ช.ม. แล้วจะตั้งครรภ์หรือไม่ โรงพยาบาลคลองตันมีคำตอบ

โดยปกติแล้ว การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย หรือเกิดถุงยางอนามัยรั่วหรือแตกระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์น้ัน ย่อมมีโอกาสที่เกิดการตั้งครรภ์ได้ แต่ในทางการแพทย์สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากมีเพศสัมพันธ์ได้ โดยการรับประทานยาที่สั่งโดยสูตินารีแพทย์เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : โทร 080-590-5227, 099-454-4897, 094-447-9644, 087-085-3257 หรือ 02-318-1779 ทุกวัน 7.00-18.00 น.