การวางแผนครอบครัว

ข้อมูลทั่วไปและคำถามเบื้องต้น

 • ทำไมจึงจำเป็นต้องมีบริการนี้?
  บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยจำเป็นต่อการปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้หญิง ในกรณีที่ผู้หญิงจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ในการให้บริการหัตถการนี้ถือหลักการตัดสินใจของผู้หญิงในร่างกายของตนเองอย่างมีสติ โดยได้รับข้อมูลรอบด้านการยุติการตั้งครรถ์เป็นบริการทางการแพทย์ที่ทำกันมากทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละปีมีผู้หญิงถึง 56 ล้านคนเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์ เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวนานับประการ กระนั้นก็ตามยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และถูกบังคับโดยทางอ้อมให้ต้องเสี่ยงชีวิตและสุขภาพของตนเอง พวกเธอพยายามที่จะยุติการตั้งครรภด้วยตนเองโดยใช้ของมีคม หรือ น้ำสบู่ ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนไปรับบริการจากผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ และเลือกสถานที่ที่ไม่สะอาดในการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง บริการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงได้มีทางเลือกที่ปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยด้วยการใช้ยา
 • เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่?
  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ปี 2565 เมื่อ 26 ก.ย. ระบุว่าให้หญิงตั้งครรภ์เกิน 12-20 สัปดาห์ ตรวจและรับปรึกษาก่อนยุติการตั้งครรภ์ ประเทศไทยอนุญาตการยุติการตั้งครรภ์ดังกล่าว เป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ในมาตรา 301 และมาตรา 305 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.พ. 2564 หรือกว่า 1 ปี แล้ว โดยสรุป กฎหมายปัจจุบัน กำหนดให้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ที่ทำแท้ง ไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญา นอกจากนี้ หญิงที่มีอายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน แต่ต้องตรวจและรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
 • อายุครรภ์เท่าไหร่จึงจะจุติการตั้งครรภ์ด้วยยาได้ ?
  คุณสามารถใช้ยายุติการตั้งครรภ์ได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์
 • ผลข้างเคียงของการใช้ยาคืออะไร ?
  การใช้ยาในการยุติการตั้งครรภ์มักจะทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการปวด และตะคริว รวมถึงการมีเลือดออก เลือดเป็นลิ่ม หรือมีเนื้อเยื่อ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดหัว มึนงง ร้อนวูบวาบ หรือเป็นไข้ อาการไข้จะเกิดขึ้นหลังจากใช้ไมโซพรอสทอลได้ไม่นาน และ อาจจะมีอาการ 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น ไข้ที่ต่ำกว่า 100.4 F/ หรือ 38 C ถือว่าเป็นอาการข้างเคียงที่ปกติ แต่ถ้าหากมีไข้นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือมากกว่า100.4 F/38 C คุณควรไปพบแพทย์ อาการแพ้ยาอาจทำให้เกิดลมพิษ (บวมคันที่ผิวหนัง) ถ้าอาการข้างเคียงเกิดขึ้นอย่างรุนแรง คุณอาจจะมีอาการแทรกซ้อน
 • คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเกิดอาการแทรกซ้อนและควรจะทำอย่างไร ?
  ถ้ามีการทำแท้งด้วยยาในระยะ 10 สัปดาห์แรก การทำแท้งด้วยยาทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนน้อยมาก ความเสี่ยงนี้เทียบเท่ากับเมื่อผู้หญิงมีการแท้งโดยธรรมชาติ และหมอสามารถรักษาได้อย่างง่ายๆ ในหนึ่งร้อยคนที่ทำแท้งด้วยยา มีเพียงสองถึงสามคนที่ต้องไปหาหมอ หรือสถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลต่อเนื่อง   อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และการรักษา : ตกเลือดอย่างหนัก (เกิดขึ้นในราวร้อยละ 1 ของการทำแท้งด้วยยา)
  • อาการ : การตกเลือดเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมงและเต็มผ้าอนามัยขนาดแม็กซี่สองแผ่นในหนึ่งชั่วโมง อาการมึนงง เวียนหัว อาจเป็นการบ่งบอกว่าเสียเลือดมากเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องได้รับการรักษาโดยหมอ
  • การรักษา: การดูดออก (ขูดมดลูก) และมีโอกาสน้อยมาก (น้อยกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์) ที่ต้องให้เลือด
    การแท้งไม่สมบูรณ์
  • อาการ : การตกเลือดอย่างหนักหรือต่อเนื่อง หรือ การปวดท้องมากอย่างต่อเนื่อง
  • รักษา : การดูด (ขูดมดลูก)
    การติดเชื้อ
  • อาการ : ถ้าคุณมีไข้ (มากกว่า 38 องศาเซลเซียส) เป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง หรือมีไข้มากกว่า 39 องศา เป็นไปได้ว่ามีการติดเชื้อที่ต้องรักษา
  • การรักษา : ยาปฎิชีวนะ และ/หรือการดูด
  ถ้ารู้สึกว่ามีอาการแทรกซ้อน ให้รีบไปหาหมอทันที ถ้าอยู่ในที่ที่การทำแท้งเป็นอาชญากรรม หรือคุณไม่มีหมอที่ไว้ใจได้ คุณก็ยังไปหาหมอได้ โดยไม่ต้องบอกว่าคุณพยายามทำแท้ง ขอให้บอกไปเลยว่าคุณเกิดแท้งเอง หมอจะต้องมีหน้าที่ช่วยคุณในทุกกรณีที่คนไข้เกิดอาการแทรกซ้อนหลังการแท้ง การแท้งเอง และ การใช้ยาทำแท้ง จะมีอาการเหมือนกัน และหมอจะสังเกตไม่เห็น หรือตรวจสอบไม่ได้ว่ามีการทำแท้งมา ตราบเท่าที่ไม่พบตัวยา ถ้าคุณใช้วิธีอมไมโซพรอสทอลไว้ใต้ลิ้นอย่างที่เราแนะนำ ยาควรจะละลายหมดไปภายในสามชั่วโมง ถ้าคุณเหน็บยา คุณจะต้องเช็คด้วยนิ้วมือก่อนให้แน่ใจว่ายาละลายไปจนหมดแล้ว เพราะยาอาจจะยังหลงเหลืออยู่ถึง 4 วันหลังจากวันที่เหน็บยา น้อยกว่าร้อยละ 1% ของผู้หญิงพบว่าตัวเองยังตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งสามารถรู้ได้ด้วยการตรวจการตั้งครรภ์หลังจากผ่านไป 3 สัปดาห์ หรืออุลตร้าซาวด์หลังจากผ่านไป 10 วัน ถ้าการทำแท้งด้วยยาไม่สำเร็จ อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงของการเติบโตผิดรูปของมือและเท้า หรือ ระบบประสาทของตัวอ่อน การรักษาอาการตั้งครรภ์ต่อคือการทำแท้งด้วยยาซ้ำอีกครั้ง หรือ ทำแท้งด้วยเครื่องมือ
 • คุณจะยังสามารถตั้งครรภ์ และ มีลูกหลังจากทำแท้งด้วยยาได้หรือไม่ ?
  การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาไม่มีผลต่อการมีลูกอีกในอนาคต  แต่ถ้าหากคุณไม่ต้องการจะตั้งครรภ์ คุณจะต้องเริ่มใช้การคุมกำเนิดทันทีก่อนการมีเพศสัมพันธ์
 • คุณสามารถเริ่มมีเพศสัมพันธ์อีกเมื่อไหร่หลังจากทำแท้งแล้ว ?
  หลังจากากยุติการตั้งครรภ์ปากมดลูกจะมีอาการเปิดเล็กน้อยและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อ ดังนั้นคุณสามารถเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้งหลังจาการทำแท้ง4-7วัน  ในระหว่างนี้เป็นเรื่องปกติที่จะมีเลือดออกประปริปกระปรอยถึงประมาณสองสัปดาห์ หรือในบางกรณีอาจจะนานกว่านั้น  หลังจากการยุติการตั้งครรภ์อาจจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์ที่รอบประจำเดือนจะกลับมาปกติ  ในช่วงสัปดาห์แรกถึงสองสัปดาห์หลังจากทำหัตถการคุณยังมีโอกาสที่จะตกไข่ได้นั่นหมายถึงถ้าหากคุณมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้อีกครั้ง ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการที่จะตั้งครรภ์ควรคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทันที

Line
Line แผนกวางแผนครอบครัว
(คลิกที่  QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน)

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.