united-kingdomcambodiamyanmar

Log in

แผนกวางแผนครอบครัว

การยุติการตั้งครรภ์ มี 2 ประเภทใหญ่
1. การยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีใช้ยา (Medical abortion) คือการใช้สารที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเพื่อทำให้เกิดการแท้ง
2. การยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีทางศัลยกรรม (Surgical abortion) คือการใช้เครื่องมือทางการแพทย์สอดผ่านปากมดลูกหรือการผ่าตัดผ่านหน้าท้องเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อทำให้เกิดการแท้ง แบ่งเป็น
          2.1 การขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก (Dilatation and curettage)
          2.2 การขยายปากมดลูกและการดูดด้วยเครื่องสุญญากาศ (Dilatation and suction หรือ Vacuum aspiration)
          2.3 การขยายปากมดลูกและคีบเนื้อเยื่อออก (Dilatation and evacuation)
          2.4 การยุติการตั้งครรภ์โดยการผ่าตัดเข้าไปในโพรงมดลูก (Hysterotomy) หรือการตัดมดลูก (Hysterectomy)
          (ขอขอบคุณ หาหมอ.comยาทำแท้ง การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ (Medical Abortion Pill)
ทางโรงพยาบาลยินดีให้ความรู้ ในเรื่อง การใช้ยายุติการตั้งครรภ์

การยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีใช้ยา (Medical abortion) คือ การใช้สารที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเพื่อทำให้เกิดการแท้ง

pill
การใช้สารต่อต้านฮอร์โมนโปรเจสเตโรน/Progesterone (มิฟีพริสโตน/ Mifepris tone,Ru-486) ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยการจับกับตัวรับ (Receptor) ของฮอร์โมนโปรเจสเตโรน จึงทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกได้ ยาได้ผลดีในการยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 63 วัน หรือ 9 สัปดาห์(นับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย) และสามารถนำมาใช้สำหรับการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ได้


ข้อห้ามการใช้ยายุติการตั้งครรภ์  มีดังนี้
        1. มีประวัติแพ้ยา Mifepristone หรือ Misoprostol
        2. กำลังรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
        3. มีโรคเลือด โลหิตจาง ซีด
        4. มีการตั้งครรภ์โดยมีห่วงอนามัยอยู่ในโพรงมดลูก
        5. กำลังเป็นโรคไต หรือโรคตับ
        6. มีการตั้งครรภ์นอกมดลูก
        7. มีความผิดปรกติทางจิตเวช


ยินดีให้คำปรึกษาให้ความรู้ในการใช้ยา แนะนำยาที่ถูกต้อง
โทรปรึกษาได้ในเวลาทำการ ทุกวัน 7.00-18.00 น.
หากพบว่าประจำเดือนไม่มาตามรอบเดือน เราอาจใช้ยาให้ประจำเดือนมาได้โดยปรกติ
โทร 094-447-9644, 087-085-3257, 080-590-5227, 099-4544897 หรือ  02-318-1779

Log in or Sign up