united-kingdomcambodiamyanmar

Log in
Loading…
 aboutus  button2 button3   button4
เกี่ยวกับเรา บริการทางการแพทย์ บริการวางแผนครอบครัว ติดต่อสอบถาม

"โรงพยาบาลคลองตันยินดีแนะนำ ให้ข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือก แต่การตัดสินใจเป็นของคุณ"
เรายินดีแนะนำให้ข้อมูลการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในเครือข่ายท้องช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหา
ท้องไม่พร้อม ให้บริการแก่ผู้หญิงที่ "ท้องไม่พร้อม"ให้ได้สามารถโทรมาปรึกษา ขอรับคำแนะนำที่ถูกต้อง
เรื่องนี้กฎหมายให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้ หากการยุติการตั้งครรภ์นั้น 
เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้หญิง
การทำแท้งนั้น ต้องเป็นการกระทำของสูตินารีแพทย์เท่านั้น โดยมีแพทย์ 2 ท่านลงความเห็นสมควร
และหญิงที่ตั้งครรภ์ต้อง ยินยอมให้แพทย์ยุติการตั้งครรภ์

.

โรงพยาบาลคลองตัน ไม่มี web ขายยาใดๆ อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด!
ให้คำปรึกษา แผนกวางแผนครอบครัว ติดต่อในเวลาทำการ ทุกวัน 7.00-18.00 น.
โทร 084-387-8025, 080-590-5227, 099-454-4897, 094-447-9644,
087-085-3257 
หรือ 02-318-1779, Line : nisa3284 

Log in or Sign up