3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

บริการตรวจ Covid 19

บริการตรวจหา COVID - 19 ด้วยวิธี RT - PCR และ ATK

โรงพยาบาลคลองตัน เปิดบริการตรวจหาเชื้อ COVID -19 ด้วยวิธี RT – PCR และ ATK (Antigen test kit) โดยสามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวัน

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

เวลาบริการ 9.00 – 16.00 น

อัตราในการให้บริการ

ATK ราคา 400.- บาท

หากท่านประเมินตามแบบคัดกรองของ รพ.คลองตัน พบว่าเป็นผู้เสี่ยงทาง รพ.จะไม่คิดค่าบริการในการตรวจ (ออกผลตรวจภายใน 30 นาที)
ออกผลตรวจจากห้องปฎิบัติการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์ คิดค่าบริการเพิ่ม 300.- บาท/ต่อคน

RT – PCR ราคา 2,500.- บาท/คน หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์ คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000.- บาท

หมายเหตุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่าน Line (คลิก https://lin.ee/3eTOiyf)    ได้ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น.