ภัยเงียบจากการละเลยตรวจสุขภาพ

ร่างกายที่ใช้งานหนัก ก็เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการดูแลรักษา ด้วยภาวะปัจจัยต่างๆที่ก่อผลเสียต่อร่างกายของคนเรา อายุ กรรมพันธุ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศ อาหาร สารเคมีต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือแม้จะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามคือความเครียดจากการทำงานการเรียนและชีวิตประจำวันปัจจัยหลายอย่างเหล่านี้สะสมผลเสียสะสมต่อร่างกายของเรา โดยที่เราอาจจะยังไม่ทันได้ตั้งตัวหรือบางครั้งเราอาจจะละเลยอาการเล็กๆ จนอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยร้ายแรงได้ หากเราเพิกเฉยมัน เพราะรถยนต์ที่เราขับและใช้งานยังมีตารางและรายการที่ต้องดูแลรักษาระยะทุกๆปีเพื่อหวังที่จะพาเราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยอย่างยาวนาน แล้วร่างกายของเราที่ใช้งานอย่างหนักนั้น ก็ควรได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อใส่ใจดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขต่อคุณและคนที่คุณรัก

       การตรวจสุขภาพประจำปีนั้นมีความสำคัญเพราะนอกจากที่สามารถตรวจสอบคัดกรองปัญหาสุภาพเบื้องต้นตามปัจจัยเสี่ยงของเราในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถบอกเราได้ถึงสัญญาณเตือนความผิดปกติของร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  เมื่อเราตรวจพบความผิดปกติได้อย่างเนิ่นๆนั้น สามารถทำให้รู้แนวทางการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรค และ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนลุกลามของโรคต่างๆที่จะนำไปสู่โรคร้ายแรง ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและเกิดกระบวนการการรักษาอันยาวนานต่อโรคนั้นๆ

       ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยจากการละเลยการตรวจสุขภาพเช่น ไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสาเหตุที่นำไปสู่ โรคหัวใจและหลอดเลือด อีกสองปัจจัยที่สำคัญที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดลือดนั้นคือ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  ถึงแม้ว่าทั้ง3 ปัจจัยนี้จะมีโอกาสและสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่คนไทยกลับให้ความสำคัญและละเลยต่อการดูแแลภาวะไขมันในเลือดสูงน้อยที่สุด เพราะมีความเชื่อที่ว่าหากตรวจพบปัญหานี้ ก็สามารถแก้ไขได้โดยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย ทำให้ละเลยการพบแพทย์และการตรวจหาวิธีที่จะดูแลรักษาร่างกายได้อย่างเหมาะสม  

        ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์ นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงเหตุผลที่คนไทยละเลยต่อภาวะไขมันในเลือดสูงว่า “สาเหตุเป็นเพราะแนวคิดเรื่องภาวะไขมันในเลือดสูงต้องได้รับการรักษานั้น เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง 10 กว่าปีมานี้ ทำให้ที่ผ่านมา นโยบายป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด จึงไปเน้นที่การป้องกันความดันโลหิตสูง เราจึงต้องสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพ หรือ Health Literacy เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ แพทย์จำเป็นต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการรับยาเพื่อควบคุมไขมัน เพราะการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCD ต้องใช้เวลา และความร่วมมือจากผู้ป่วยในการรักษาอย่างต่อเนื่อง”  และมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงพบว่า วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ในปัจุบัน ส่งผลกระทบทำให้พบภาวะไขมันในเลือดสูงในคนอายุน้อยลง จากเดิมที่พบว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในภาวะไขมันในเลือดสูง 

           ในปัจจุบันมีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายที่คนทั่วไปสามารถเลือกได้รับบริการจากสถาบันด้านสุขภาพต่างๆ การเข้ารับการตรวจสุขภาพนั้นสามารถแบ่งได้ตามเพศและอายุ โดยแนะนำให้รับการเข้าตรวจเป็นประจำทุกๆ1ปี  การตรวจสุขภาพประจำปีนั้น เป็นเพียงการคัดกรองปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ถึงแม้ผลตรวจจะออกมาว่าเราไม่มีปัญหาใดในด้านสุขภาพ แต่การใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอนั้น ยังเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน โดยเริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นออกกำลังกาย พร้อมทั้งสังเกตร่างกายหรืออาการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรทำการนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.